2021  1

January  1

8080 Emulator

January 15, 2021 · 7 min · 1405 words · Pranay Garg

2020  6

November  1

CSA, Torque & builtins

November 14, 2020 · 8 min · 1612 words · Pranay Garg

October  1

Exploring V8 Engine - II (Control Flow & Memory Structures)

October 15, 2020 · 5 min · 878 words · Pranay Garg

September  2

Exploring the V8 engine - I

September 23, 2020 · 7 min · 1287 words · Pranay Garg

Chromium C++ Primer for C++98 Folks

September 2, 2020 · 9 min · 1767 words · Pranay Garg

June  1

Intro_to_Computer_Systems

June 25, 2020 · 2 min · 259 words · Pranay Garg

May  1

RCs and Unix applications

May 15, 2020 · 3 min · 533 words · Pranay Garg